Noteikumi

Norēķinu veidi.

  • Skaidra nauda.
  • Kredītkartes un debetkartes.
  • Uzņēmumiem ir iespējams norēķināties ar bezskaidras naudas norēķinu – sazinoties vaditaja.hotellatgale@gmail.com.
  • Pieteikumi par naudas atgriešanu klientam ir jāiesniedz 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, rakstot uz e-pastu:  vaditaja.hotellatgale@gmail.com .  


Preču atgriešana.

  • Ja vēlaties atgriezt/mainīt saņemto preci vai pieteikt sniegtā pakalpojuma kļūdu, lūdzam sazināties ar Hot pizza, zvanot pa tālruni: 26168888, vai rakstot uz e-pastu: vaditaja.hotellatgale@gmail.com.
  • Pieteikumi par preču atgriešanu klientam ir jāiesniedz 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.  


Papildus nosacījumi.

  • Atlaides nesummējas un neattiecas uz īpašajiem piedāvājumiem.
  • Produkti var atšķirties no attēlos redzamajiem.
  • Produkti pieejami, kamēr tie ir picērijā.

 

www.HOTPIZZA.com.lv privātuma politika.

Lai saņemtu noteiktus Hot pizza pakalpojumus (picas piegādi,  piedāvājumus un jaunumus) Jūs mums uzticat noteiktus personas datus.

Personas dati ir nepieciešami, lai identificētu Jūs kā pakalpojuma (picas piegādes vai marketinga
informācijas) saņēmēju.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrētu personu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā
un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem (tajā
skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgai datu aizsardzības regulai Nr. 2016/679).

Šī politika nosaka, kādus datus Hotpizza par Jums vāc, kādam mērķim un kas šiem datiem piekļūst kā arī
Jūsu izvēles iespējas attiecība uz Jūsu datiem un citām Jūsu tiesībām.

Hotpizza apstrādātie personas dati un izmantošanas mērķi.

Personas datu apstrāde ir jebkādas darbības ar personas datiem, tajā skaitā – vākšana, glabāšana,
organizēšana, izmantošana, apskatīšana, dzēšana, iznicināšana un citas darbības.

Mēs vācam un apstrādājam šādus datus:

Personas datu veids

Mērķis

Pamats

Glabāšanas ilgums

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasts

Picas (pasūtījuma) piegādes veikšanai

Piegādes līgums

2 gadus

e-pasts

Informācijas par piedāvājumiem saņemšanai (mārketings)

Jūsu piekrišana

Tik ilgi, kamēr velēsieties saņemt no mums informāciju

sms

Informācijas par piedāvājumiem saņemšanai (mārketings)

Jūsu piekrišana

Tik ilgi, kamēr velēsieties saņemt no mums informāciju

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasts

Dalība loterijā

Jūsu piekrišana

1 gadu

Vārds, uzvārds, bankas konta numurs

Naudas līdzekļu atgriešanai par atceltu darījumu, kas apmaksāts ar bankas karti

Piegādes līguma atcelšanas izpilde

Saskaņā ar ārējiem grāmatvedības noteikumiem par finanšu dokumentu glabāšanu

Personas datu apstrādes veidi.

Pasūtījumu piegādes informācija.
Lai mēs varētu piegādāt un jūs varētu saņemt pasūtījumu (piem. picas vai citus ēdienus/dzērienus no mūsu klāsta), mums ir nepieciešams zināt piegādes informācijas datus (pasūtītāja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs). Piegādi apstiprinošu informāciju mēs Jums sūtīsim uz Jūsu norādīto tālruņa numuru. Bez šiem datiem pasūtījums nevar tikt piegādāts.

Tiešais mārketings.
Ja esat piekritis jaunumu un piedāvājumu saņemšanai par Hotpizza produktiem, Hotpizza izsūtīs jums informācija uz Jūsu norādīto e-pastu vai tālruņa numuru. Ja mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot Jums sniegt papildu personas datus vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot personas datus vai iepazīstinot ar jauniem datu apstrādes mērķiem.

Loterijas.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju www.HOTPIZZA.com.lv, identificētu Jūs, izdalot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas uzvarētāju sarakstā.

Lai piedalītos loterijā, mums ir jāapstrādā Jūsu personas dati, lai varētu noteikt loterijas uzvarētāju. Loterijas uzvarētājam, saņemot balvu, mēs lūdzam uzrādīt personu identificējošu dokumentu, kas ļauj identificēt loterijas uzvarētāju, jo pretējā gadījumā balvu nevarēsim izsniegt.

Informācija naudas līdzekļu atgriešanai.
Ja veicot pasūtījumu Jūs ka maksājuma veidu izvēlaties norēķinu ar maksājumu karti vai, veicot maksājumu, izmantojot banku internetbanku pakalpojumus, Jūs tiksiet novirzīts uz attiecīgu banku apkalpojošām norēķinu sistēmām. Mēs neievācam un neglabājam Jūsu maksājumu kartes datus. Taču, ja pēc apmaksas veikšanas piegādes pasūtījums tiks atcelts, mēs atskaitīsim saņemto naudu uz Jūs kartes kontu. Pēc maksājumu veikšanas, mēs saglabāsim informāciju par maksājumu un tādējādi arī Jūsu datus saistībā ar šo maksājumu tikai grāmatvedības nolūkos.

Statistikas apkopošana.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši identificēt Jūs kā konkrētu personu.

Datu apstrādes informācija.

Identifikācija.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties, piemēram, ja Jūs sazināties ar mums, veicat atkārtotu piegādi vai esat uzvarējis loterijā.

Datu avoti.
Mēs iegūstam Jūsu personas datus no Jums. Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kad veicat pasūtījumu mājaslapā www.HOTPIZZA.com.lv vai zvanot pa tālr. T.26168888, kā arī ja reģistrējaties citiem pakalpojumiem www.HOTPIZZA.com.lv (piemēram, darba piedāvājumu saņemšanai).

Datu apstrādes vieta.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā (ES/EEZ) ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
Ja mūsu sadarbības partneri, kam esam, uzdevuši mūsu uzdevumā, apstrādāt Jūsu personas datus veic to apstrādi ārpus EEZ, tad mēs pārliecināsimies, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgaā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.

Personas datu izpaušana.

Pakalpojumu sniedzēji.
Lai varētu sniegt Jums pakalpojumus un informāciju, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz attiecīgus pakalpojumus, piemēram, tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšana vai www.HOTPIZZA.com.lv apkalpošana. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Jūsu tiesības.

Kā varat piekļūt saviem datiem.
Lai saņemtu Hot-pizza pakalpojumus, netiek pieprasīta Jūsu personas identifikācija. Tāpēc mēs ne vienmēr varēsim pārliecināties par Jūsu sniegto datu patiesumu. Līdz ar to Jūs varēsiet pieprasīt informāciju par personas datiem, ja mēs varēsim identificēt Jūs pēc ievadītā tālruņa numura.

Cik ilgi uzglabā datus.
Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams vai līdz brīdim, kad esat atsaucis Jūsu personas datu apstrādi, ja varam Jūs identificēt ar ievadītajiem personu datiem. Iestājoties šiem nosacījumiem, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.

Datu labošana un atjaunošana.
Ja mēs varēsim identificēt Jūs pēc ievadītā tālruņa numura, tad Jūs varēsiet veikt datu labošanu. Atsevišķu informāciju par sevi varēsiet atjaunināt veicot savu nākamo pasūtījumu.

Piekrišanas atsaukšana.
Ja datu apstrādi veicam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un mēs varam Jūs identificēt pēc tālruņa numura, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu turpmākai personas datu apstrādei. Tāpat Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, izmantojot saiti, kas ietverta komerciālajā informācijā (e-pastā vai sms) vai rakstot uz vaditaja.hotellatgale@gmail.com

Ja vēlaties uzdot jautājumu.
Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar datu apstrādi rakstiet mums uz e-pastu:  vaditaja.hotellatgale@gmail.com.

BRĪDINĀJUMI PIRCĒJIEM!
Likumā par alkohola kontroli ir paredzēts, ka Latvijas Republikā ir aizliegts tirgot un pārdot alkoholiskos dzērienus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.
ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLA PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGAJĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA!